Årsstämma 2023

Byskeälvens Övre FVO bjuder in berörda till 2023 årsstämma.
Kallelse och dagordning är utskickad via post till berörd part och stämman hålls i

– Folkets hus Abborrträsk kl 11:00 söndagen den 12 mars 2023.

Väl mött

Hälsningar Styrelsen

Logga in