Fiskevård

Det har gjorts en hel del i älven och det har gett resultat

Sedan slutet av 90-talet har älven gått igenom en del förbättringar biotopvårdsmässigt. Älven har restaurerats maskinellt i omgångar fram till 2011 och resultatet är ett faktum.

Mängder med nya ståndplatser och djuphålor för fisk har skapats. Kantzoner för mindre fisk har förbättrats och reproduktionsområdena har ökat.

En bild säger mer än tusen ord. 

Bild lånad från Östersjölaxälvar
Bild lånad från Fiskmiljö

Före och efter en lekbottensrestaurering

Under en tid har vi sett att mängden lekbottnar i området varit begränsade så då anordnades vi en lekbottensrestaureringskurs under 2016.

Syftet med kursen är att få fram det lekgrus som ligger gömd under större sten och tilltryckta bottnar. Även här har resultatet varit mycket bra. 

Några av biflödena får några lekbottnar iordningställda

Logga in