Fiskeregler

Tillåtna fiskeperioder

Period 1: 1/1 till 30/4
Period 2: 10/6 till 31/8
Period 3: 1/9 till 15/9 (Enbart fiske efter harr)

Fiskeförbud råder i hela fiskevårdsområdet: 1/5 till 9/6 (Harrlek)
16/9 till 31/12 (Öring & laxlek)

Fiskemetoder som EJ är tillåtna

 • Fiske med levande bete
 • Ryckfiske
 • Fiske med utterbräda
 • Fiske med fler än 3 olika krokar
 • Fiske från båt eller flytring

Det hållbara fisket

Vid återutsättning av fisk så skall det ske på ett så skonsamt sätt som möjligt. Se till att fisken får syre genom gälarna genom att hålla den upp mot strömmen och försök se till att den kan simma iväg på egen hand. Död fisk av otillåten karaktär som ”råkat” dö under fångst skall återutsättas.

Det finns en återutsättningssträcka som löper från Kilverdammen – Graunaforsen, där endast harr, lax och öring behöver återutsättas. Detta är en biotopiskt viktig plats där födotillgången är hög och fisken kan växa sig stor. Det är en resurs vi värnar om och samtidigt erbjuda kvalitativt sportfiske på främst storvuxen harr och byskeälvsöring.

Byskeälvens övre FVO satsar årligen på fiskevård för att på ett långsiktigt plan skapa ett attraktivt men framförallt ett hållbart fiske. I detta inkluderas återutsättning på öring, en återutsättningssträcka samt återutsättning av honlax över 63 cm. Större fisk har bättre förutsättningar att stå emot sjukdomar, bättre reproduktion samt erbjuda ett fint sportfiske.

Fångstrapportering

Obligatorisk fångstrapportering gäller inom 48 timmar efter avslutat fiske. Fångstrapportering kan ske via
www.fiskekort.se/byskeovre alt vår hemsida på sidan fångstrapport.

All fisk över 30 cm skall rapporteras. Fångstrapport kan lämnas vid informationsskylten intill Siksjöbron och Kilverdammsinfarten. 

Fiskevårdsområdet har rätt att ta ut en kontrollavgift ifall någon av de lokala fiskeregler inte följs. 
 • Fiske under förbudstid: 4400 kr
 • Avlivad lax utanför fönsteruttag: 4400 kr
 • Ej uppvisande av giltigt fiskekort: 300 kr
 • Ej inlämnad fångstrapport inom 48 timmar efter avslutat fiske: 1100 kr
 • Ej återutsättning av öring: 4400 kr
 • Ej återutsättning av fisk på återutsättningssträckan: 4400 kr
Minimimått

Lax:
Minimimått: 50 cm
Fönsteruttag honlax 50-63 cm 10/6 till 31/7 Fönsteruttag all lax 50-63 cm 1/8 till 31/8
En lax per fiskekort & dag får behållas, totalt 5 st per år

Öring:
Återutsättningskrav på all öring

Harr:
Minimimått: 35 cm
Fredad 15/4 till 9/6

Fiskekortspriser

 • Årskort/familjekort 500 kr
 • Tredagskort 150 kr
 • Endygnskort 70 kr
Fiskekort säljs även bl.a på följande platser
 • Abborrträsk Affärn
 • Abborrträsk Kerstin Lidström
 • OKQ8
 • Arvidsjaur Vildmarkscentrum
 • Glommersträsk ICA Finnbergs
 • Boksel Karin Lundström
 • Piteå Fritid & Vildmarksliv
 • wwww.fiskekort.se/byskeovre
Logga in